pomoc prawna
Pomoc prawna dla osób fizycznych
klient biznesowy
Profesjonalna obsługa klienta biznesowego
klient biznesowy
Indywidualne podejście do każdej sprawy
previous arrow
next arrow

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Butryna prowadzi obsługę osób fizycznych i prawnych broniąc ich praw oraz dbając o ich interesy. Siedziba Kancelarii znajduje się w Rzeszowie jednak usługi zgodnie z potrzebą świadczy na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

Adwokat Łukasz Butryn jest absolwentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Aplikację odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie (wpis na listę adwokatów nr RZE/ADW/1310). Obecnie uczestnik seminarium doktorskiego z zakresu kryminologii pod kierownictwem naukowym prof. dra hab. Jana Widackiego.

W czasie swojej drogi zawodowej doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach w Rzeszowie oraz Krakowie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Butryna świadczy kompleksową obsługę prawną w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Adwokat Łukasz Butryn

Czym się zajmujemy?

Prawo karne, karno skarbowe oraz karne wykonawcze

– obrona we wszystkich rodzajach i na każdym etapie postępowania karnego;
– obrona na etapie postępowania wykonawczego;
– obrona w sprawach karno skarbowych;
– reprezentowanie pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania karnego;
– pomoc prawna dla osób zatrzymanych.

Prawo karne, karno skarbowe oraz karne wykonawcze

Prawo cywilne

– reprezentacja Klientów indywidualnych i instytucjonalnych w postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym przed Sądami wszystkich instancji;
– sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego;
– pomoc w odzyskaniu należności;
– odszkodowania i zadośćuczynienia;
– sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych.

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

– ustalenie kontaktów;
– władza rodzicielska;
– alimenty;
– rozwody;
– ustalanie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
– podziały majątku po ustaniu małżeństwa;
separacja;
– reprezentacja Klientów zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym.

Prawo rodzinne

Prawo gospodarcze i handlowe

– bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych;
– dochodzenie wierzytelności;
– projektowanie, opiniowanie oraz uczestnictwo w negocjowaniu umów;
– sporządzenie opinii prawnych;
– udzielanie porad prawnych;
obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
– zakładanie, rejestrowanie, przekształcenie spółek;
– przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji korporacyjnej;
– rejestracja fundacji i stowarzyszeń;
przygotowanie pism procesowych oraz reprezentacja Klienta na etapie sądowym jak i przedsądowym.

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo pracy i ubezpieczeń

– spory dotyczące stosunku pracy;
– spory dotyczące wynagrodzenia;
– spory dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę;
– kompleksowa obsługa pracodawców;
– reprezentacja na etapie sądowym jak i przedsądowym.

Prawo pracy i ubezpieczeń

Prawo administracyjne

– sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
– reprezentacja przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
– pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
– przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu przed organami administracji;
– dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi.

Prawo administracyjne

Prawo imigracyjne

– doradztwo prawne związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemców na terytorium RP;
– pomoc prawna przy uzyskaniu pozwolenia na pracę na terytorium RP;
– pomoc prawna oraz załatwienie wszelkich formalności przy składaniu wniosków o pobyt czasowy i osiedlenie się (karta czasowego oraz stałego pobytu) na terytorium RP;
– reprezentacja klientów w sprawach uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz o uzyskanie obywatelstwa polskiego;
– reprezentacja cudzoziemców w sprawach o wykreślenie danych osobowych zawartych w wykazie i Systemie Informacyjnym Schengen;
– sporządzenie skutecznych odwołań od decyzji odmawiających cudzoziemcom prawa czasowego bądź stałego pobytu w Polsce;
– reprezentacja cudzoziemców przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed urzędami oraz organami administracji publicznej.

Prawo imigracyjne